ಮುಚ್ಚಿ

ಹಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಹಟ್ಟಿ ರಕ್ತ ನಿಧಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಹಟ್ಟಿ , ತಾ.ಲಿಂಗಸುಗುರು

ಇಮೇಲ್ : rcr[dot]huttihospital[dot]bb[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9845583664
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಸರ್ಕಾರಿ
PIN Code: 584115