ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ

ಇಮೇಲ್ : Gpt146[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08537-257872
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://dtek.karnataka.gov.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122