ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್

ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್-584122, ಲಿಂಗಸೂಗೂರ್, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಇಮೇಲ್ : manvigovtiti[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08537-257827
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : http://emptrg.kar.nic.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584122