ಮುಚ್ಚಿ

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹತ್ತಿರ, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : gfgcraichur[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 08532-220542
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.gfgcr.in
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584101