ಮುಚ್ಚಿ

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIIT), ರಾಯಚೂರು

ಭಾರತೀಯ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (IIIT), ರಾಯಚೂರು :: (ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂಸ್ಥೆ), ಕಂಡಿ -502285, ಸಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ.)

ಇಮೇಲ್ : info[at]iiitr[dot]ac[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 91-040-23016002
ವೆಬ್ಸೈಟ್ : https://www.iiitr.ac.in/
ವರ್ಗ / ವಿಧ: ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
PIN Code: 584101