ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜು, ರಾಯಚೂರು

ಇಮೇಲ್ : Principalgptr[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪಾಚಾರ್ಯರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9880635540
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --