ಮುಚ್ಚಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : maskigovtiti[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು ದರ್ಜೆ-2 / ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9880871823
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --