ಮುಚ್ಚಿ

ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : ad[dot]advssindhanurvh[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಆಡಳಿತ), ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 7975964561
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08335-220750