ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ

ಇಮೇಲ್ : dforaichur[dot]ksfes[at]ka[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9480823688
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-235999