ಮುಚ್ಚಿ

ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು

ಇಮೇಲ್ : ieoind[dot]raichur[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9035547140
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : --