ಮುಚ್ಚಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಇಮೇಲ್ : ddkvi-raichur[at]karnatakaindustry[dot]gov[dot]in
ಪದನಾಮ : ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಗ್ರಾಕೈ), ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ : 9901176797
ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 08532-235007