ಮುಚ್ಚಿ

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಂಕ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ದೇವದುರ್ಗ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ sr.devadurga@karnataka.gov.in 9980128150 08531-260191 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ರೂಮ್ ನಂ:24 ಒಂದನೇ ಮಹಡಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ದೇವದುರ್ಗ
ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ sr.lingasugur@karnataka.gov.in 8660251421 08537-258562 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಹಳೆ ತಹಶೀಲ್ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದುಗಡೆ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು
ಉಪ ನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ, ಸಿಂಧನೂರು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ sr.sindhanur@karnataka.gov.in 9886307283 08535-223744 ಉಪ ನೋಂದಣ ಕಛೇರಿ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕಛೇರಿ ಅವರಣ ಸಿಂಧನೂರು
ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಮಾನ್ವಿ ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ sr.manvi@karnataka.gov.in 9448886674 08538-220775 ಉಪ ನೋಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಸೆಲ್ಫೀನಗರ, ಚೀಕಲ ಪರ್ವಿ ರಸ್ತೆ, ಮಾನ್ವಿ
ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ರಾಯಚೂರು ಉಪ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿ sr.raichur@karnataka.gov.in 9449664777 08532-250855 ಉಪ ನೊಂದಣಿ ಕಛೇರಿ, ಡಾ|| ಅಮರ ಖೇಡ್ ಕಾಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.
ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ dr.raichhur@karnataka.gov.in 9449780786 08532-227043 ಅಮರಖೇಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು.