ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು dmrcrkmdc@gmail.com 9901256537 08532-250825 ನಂ: 12-11-49, 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಅಮೀರ್ ಟ್ರೇಂಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅರಬ್ಬ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ರಾಯಚೂರು