ಮುಚ್ಚಿ

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು adfg2sindhanur@gmail.com 9901244116 -- ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ , ಪಿ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಿ.ಕ್ಯಾಂಪ್, ಸಿಂಧನೂರು-584128, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು adflng@gmail.com 8861716886 -- ಛಾವಣಿ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ, ಲಿಂಗಸೂಗೂರು-584122, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಶ್ರೇಣಿ-2, ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು raichuradf@gmail.com 8861716886 -- ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು sadfraichur@gmail.com 9886775415 08532-231871 ಗೋಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584101